Wjace pjenjez za Wojerecy a wsy

srjeda, 27. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni wobydlerski hospodarski plan za Wo­jerecy a přisłušace wsy je nimale na cilu. K tomu bě so měšćanska rada wčera wuznała a z wjetšinu hłosow lisći­nu namjetow za etat wobzamknyła.

Wojerecy (AK/SN). „Cyłkownje 180 wobydlerskich namjetow je dóšło, mjez nimi 122 namjetow jednotliwcow, skupin a towarstwow. 92 namjetow Wojerowska měšćanska rada přiwza, dohromady 88 radźićeljo wotpokazachu, dokelž wone budget překročeja, su přepowšitkownje sformulowane, abo su z přewysokimi naslědnimi kóš­tami zwjazane.“ To rozłoži wčera Olaf Dominick, nawoda běrowa wyšeho měšćanosty a čłon dawkoweje skupiny wobydlerski etat, na napraš­o­wanje měšćanskeho radźićela Martina Schmidta (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND