Wjace pjenjez za Wojerecy a wsy

srjeda, 27. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni wobydlerski hospodarski plan za Wo­jerecy a přisłušace wsy je nimale na cilu. K tomu bě so měšćanska rada wčera wuznała a z wjetšinu hłosow lisći­nu namjetow za etat wobzamknyła.

Wojerecy (AK/SN). „Cyłkownje 180 wobydlerskich namjetow je dóšło, mjez nimi 122 namjetow jednotliwcow, skupin a towarstwow. 92 namjetow Wojerowska měšćanska rada přiwza, dohromady 88 radźićeljo wotpokazachu, dokelž wone budget překročeja, su přepowšitkownje sformulowane, abo su z přewysokimi naslědnimi kóš­tami zwjazane.“ To rozłoži wčera Olaf Dominick, nawoda běrowa wyšeho měšćanosty a čłon dawkoweje skupiny wobydlerski etat, na napraš­o­wanje měšćanskeho radźićela Martina Schmidta (CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND