Łazowske torhošćo wožiwić

srjeda, 27. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wšědny dźeń słuži Łazowske torhošćo přewažnje jako parkowanišćo. Přichodnje pak chcedźa teren wožiwić a jón z rostlinami nahódnoćić. Za to gmejna nětko wšelake spěchowanske móžnosće pruwuje.  Foto: Andreas Kirschke Wšědny dźeń słuži Łazowske torhošćo přewažnje jako parkowanišćo. Přichodnje pak chcedźa teren wožiwić a jón z rostlinami nahódnoćić. Za to gmejna nětko wšelake spěchowanske móžnosće pruwuje. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). We Łazu chcedźa torhošćo wožiwić a znowa wozelenić. Za to pruwuje gmejna wšelake spěchowanske móžnosće, kaž wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na njedawnej wobydlerskej zhromadźiznje podšmórny.

„Pruwujemy, hač je móžno přez tak mjenowany sakski fonds sobuskutkowanja za wot brunicy potrjechene kónčiny srjedźneje Němskeje a Łužicy próstwu stawjić“, znapřećiwi Leberecht na prašenje wobydlerja Reinhardta Schneidera. Mjenowany fonds zarjaduje swobodny stat za spěchowanje strukturneje změny. Tak ma cyłkownje 6,4 miliony eurow k dispoziciji. Fonds sobuskutkowanja „Łužiski rewěr“ wopřijima po 1,5 milionach eurow za lěće 2019 a 2020. W fondsu „Srjedźoněmski rewěr“ je za samsny čas samsna suma k dispoziciji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND