Łazowske torhošćo wožiwić

srjeda, 27. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wšědny dźeń słuži Łazowske torhošćo přewažnje jako parkowanišćo. Přichodnje pak chcedźa teren wožiwić a jón z rostlinami nahódnoćić. Za to gmejna nětko wšelake spěchowanske móžnosće pruwuje. Foto: Andreas Kirschke Wšědny dźeń słuži Łazowske torhošćo přewažnje jako parkowanišćo. Přichodnje pak chcedźa teren wožiwić a jón z rostlinami nahódnoćić. Za to gmejna nětko wšelake spěchowanske móžnosće pruwuje. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). We Łazu chcedźa torhošćo wožiwić a znowa wozelenić. Za to pruwuje gmejna wšelake spěchowanske móžnosće, kaž wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na njedawnej wobydlerskej zhromadźiznje podšmórny.

„Pruwujemy, hač je móžno přez tak mjenowany sakski fonds sobuskutkowanja za wot brunicy potrjechene kónčiny srjedźneje Němskeje a Łužicy próstwu stawjić“, znapřećiwi Leberecht na prašenje wobydlerja Reinhardta Schneidera. Mjenowany fonds zarjaduje swobodny stat za spěchowanje strukturneje změny. Tak ma cyłkownje 6,4 miliony eurow k dispoziciji. Fonds sobuskutkowanja „Łužiski rewěr“ wopřijima po 1,5 milionach eurow za lěće 2019 a 2020. W fondsu „Srjedźoněmski rewěr“ je za samsny čas samsna suma k dispoziciji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND