Na slědach rybačka a worjoła

štwórtk, 28. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebitosće łužiskeje ptačiny a jich spěwanje je Herbert Schnabel tele dny wob dźělnikam zymskeho pućowanja rozłožił.  Foto: Andreas Kirschke Wosebitosće łužiskeje ptačiny a jich spěwanje je Herbert Schnabel tele dny wob dźělnikam zymskeho pućowanja rozłožił. Foto: Andreas Kirschke

Pućowanje młódšich a staršich zajimcow k łužiskej ptačinje wjedło

Šćeńca (AK/SN). 25 wobdźělnikow zymskeho pućowanja je Herbert Schnabel, wot lěta 1993 ranger w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, njedawno pola Šćeńcy přewodźał. Přijěli běchu­ woni z Wojerec, Běłeje Wody, Wulkeje­ Dubrawy a Hućiny. Pućowanje na temu „Ptački w zymje“ wjedźeše wot Šćeńčanskeho hosćenca hač ke Kołpi­čanskim (Kolbitz) hatam. Nastorčiła bě pućowanja před lětami Šćeńčanska wjesna předstejićerka Martina Bartuschk. Jej dźěše wo to, zo so předewšěm dźěći z domi­znu lěpje zeznajomjeja. Spočatnje bě tajke pućowanje jako prózdninski poskitk­ myslene. Mjeztym tež starši, dźědojo, wowki a dalši zajimcy sobu du.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND