Karnewal w znamjenju orienta

póndźela, 04. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Cyle w znamjenju wulkeje sakskeje mlokarnje steješe kostim Sulšečanskich žonow sobotu w Kulowje. Alfons Handrik Cyle w znamjenju wulkeje sakskeje mlokarnje steješe kostim Sulšečanskich žonow sobotu w Kulowje. Alfons Handrik

Žonjacy póstniski ćah magisku ličbu wobdźělenych skupin docpěł

Kulow (aha/SN). Wot lěta 1988 je w Kulowje z tradiciju, zo wuhotuja žony a młodostne sobotu do róžoweje póndźele swój wosebity póstniski ćah. Tón wopokaza so zawčerawšim jako přiwabliwa tradicija, k čemuž je poměrnje rjane wjedro přinošowało. Irena Nowakowa a Birgit Šimanowa stej na torhošću jednotliwe wobrazy na temu „Orient“ připowědźiłoj. Wonej zwěsćištej, zo su lětsa w Kulowje ze sto wobdźělenymi skupinami magisku ličbu docpěli. Wjace hač 1 500 žonow a holcow bě do ćaha zapřijatych. Wone su tydźenje do toho wjele dźěła na so wzali, zo bychu ze swojimi přewšo pisanymi a kreatiwnymi kostimami lóštnu naladu přisporjeli. Dwójce su nory na połtřeća kilometrow dołhej čarje, kotraž z wobdźělenej ličbu skupin runje tak dosahaše, tysacy ludźi zbliska a zdaloka zawjeselili. Napadnyło je, zo bě mjez wopytowarjemi wjele předrasćenych.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Hižo tójšto lět so žony z Noweje Wjeski na Kulowskim póstniskim ćahu wobdźě leja. Tónraz běchu sej kostim jako módre pawy wumyslili.
dalši wobraz (2) Brětnjanki prezentowachu so přihladowarjam jako sektowe bleše.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND