Wjacore tysacy wopytowarjow dožiwichu wčera w Kulowje lětuši ... poručenje

wutora, 05. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjacore tysacy wopytowarjow dožiwichu wčera w Kulowje lětuši róžowopóndźelny ćah. Nimo wjele mjeńšich pisanych wobrazow­ bě w nim wjace hač 20 wulkich a zdźěla zawěrno spektakularnych póstniskich wozow widźeć. Jedyn z najwjetšich bě tři­hłowaty zmij Němčanskich wozytwarcow. (Hlej tež 4. stronu.) Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND