Žadyn pomnik za swědki zymneje wójny

štwórtk, 07. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bywši bunker za atomowe rakety na kromje Biskopic chcetaj angažowanaj wo bydlerjej jako pomnik zachować. Foto: Uwe Menschner Bywši bunker za atomowe rakety na kromje Biskopic chcetaj angažowanaj wo bydlerjej jako pomnik zachować. Foto: Uwe Menschner

Biskopicy (UM/SN). Lisćina w Biskopicach registrowanych pomnikow wopřijima wjace hač 300 pozicijow. K nim słuša nimo radnicy tež tójšto bydlenskich domow z klinkerowej fasadu z doby klasicizma, kotraž je wažny dźěl stawiznow města architektonisce sobu postajała. K tej zašłosći pak słuša tež wosebity dźeń, jako so takrjec swětowe stawizny wuchodosakskeho městačka bóle hač hdy prjedy dótknychu. 24. februara 1988 su w bliskosći stacioněrowane atomowe rakety typa SS 12 sowjetskeje armeje NDR wopušćili. Nowinarjo z cyłeho swěta tehdy na městnje wobkedźbowachu, kak so na wuchodźe postajenja tak mjenowaneho INF-zrěčenja spjelnjeja. Te předwidźeše, zo mějachu so wšitke nakrajne srjedźočarowe rakety USA a Sowjetskeho zwjazka zničić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND