Žadyn pomnik za swědki zymneje wójny

štwórtk, 07. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bywši bunker za atomowe rakety na kromje Biskopic chcetaj angažowanaj wo bydlerjej jako pomnik zachować.  Foto: Uwe Menschner Bywši bunker za atomowe rakety na kromje Biskopic chcetaj angažowanaj wo bydlerjej jako pomnik zachować. Foto: Uwe Menschner

Biskopicy (UM/SN). Lisćina w Biskopicach registrowanych pomnikow wopřijima wjace hač 300 pozicijow. K nim słuša nimo radnicy tež tójšto bydlenskich domow z klinkerowej fasadu z doby klasicizma, kotraž je wažny dźěl stawiznow města architektonisce sobu postajała. K tej zašłosći pak słuša tež wosebity dźeń, jako so takrjec swětowe stawizny wuchodosakskeho městačka bóle hač hdy prjedy dótknychu. 24. februara 1988 su w bliskosći stacioněrowane atomowe rakety typa SS 12 sowjetskeje armeje NDR wopušćili. Nowinarjo z cyłeho swěta tehdy na městnje wobkedźbowachu, kak so na wuchodźe postajenja tak mjenowaneho INF-zrěčenja spjelnjeja. Te předwidźeše, zo mějachu so wšitke nakrajne srjedźočarowe rakety USA a Sowjetskeho zwjazka zničić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND