Hač do 2024 Miłoraz přesydla poručenje

wutora, 12. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjetšina Miłoražanow je so za přesydlenje rozsudźiła a ma nětko jasnosć přichod nastupajo. Něhdźe 30 procentow woby dler stwa wsy pak nochce swoju domiznu spušćić, ale chce wjes a hižo raz přepołoženy kěrchow zachować.  Foto: Joachim Rjela Wjetšina Miłoražanow je so za přesydlenje rozsudźiła a ma nětko jasnosć přichod nastupajo. Něhdźe 30 procentow woby dler stwa wsy pak nochce swoju domiznu spušćić, ale chce wjes a hižo raz přepołoženy kěrchow zachować. Foto: Joachim Rjela

Časowy plan a ramik za wotkrywanje noweho sydlišća předstajili

Miłoraz (AK/SN). Nowe zakładne zrěčenje wo přesydlenju Miłoraza na sewjer Slepoho ma w aprylu płaćiwosće nabyć. 28. měrca chcedźa jón zastupnicy Trjebinskeje a Slepjanskeje gmejny kaž tež energijoweho koncerna LAEG w přitomnosći sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) podpisać. „Chcemy Miłoraske zrěčenje ćišćeć dać a je wjesnjanam připósłać“, připowědźi nawoda twarstwa a přesydlenskeho managementa LEAG Martin Klausch na wčerawšej wobydlerskej zhromadźiznje w Miłorazu. Wjac hač 80 z něhdźe 200 wo­bydlerjow bě přeprošenje LEAG na mału žurlu wjesneho hosćenca sćěhowało.

Zasobu a socialnje znjesliwje chce předewzaće přesydlenje zwoprawdźić. Nowe sydlišćo w Slepom chcedźa w lěću wot­kry­wać započeć. „W zakładnym zrěčenju smy so na to dojednali, zo budu lěto po tym – potajkim 2020 – twarske le­žow­no­sće k di­spoziciji. Wobydlerjo móža so potom přesydlić započeć“, Martin Klausch podšmórny. Hišće lětsa, wón zawěsći, chce LEAG zrěčenja z jednotliwcami wotzamknyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND