Gratownju dyrbja přetwarić

wutora, 12. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Jedna z wažnych lětušich naprawow Dźěwinskeje gmejny budźe přetwar gratownje dobrowólneje wohnjoweje wobory. „Projekt je trěbny, dokelž mamy nowe hašenske jězdźidło skazane. A za nje dyrbimy dopokazać, zo twarske wuměnjenja w gratowni DIN-předpisam wotpowěduja“, rozłoži Dźěwinski wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) na zašłym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. Radźićeljo wobzamknychu, zo ma Běłowodźanski inženjerski běrow projekt planować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND