Zhotowja keramiku po wosobinskich přećach kupcow

srjeda, 13. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Maja z Łusča a Johann z Budyšina wobdźiwaštaj minjenu sobotu keramiku, kotruž Susanne Hantusch w Dobrošecach zhotowja. Foto: Carmen Schumann Maja z Łusča a Johann z Budyšina wobdźiwaštaj minjenu sobotu keramiku, kotruž Susanne Hantusch w Dobrošecach zhotowja. Foto: Carmen Schumann

Dobrošecy (CS/SN). Dźěłarnja Susanny Hantusch w Dobrošecach pola Malešec njeje jara wulka, a jeje keramikowy wobchod je skerje wobchodźik. Bjez dźiwa, zo stej wobě rumnosći minjenu soboto dopołdnja z ludźimi spěšnje pjelniłoj. Dźeń wotewrjenych hornčernjow je kóžde lěto mnohim zajimcam dobra składnosć, hornčerjam při jich dźěle přihladować a sej tón abo tamny kruch kupić. Toho­dla sej hornčerjo stajnje nowosće wumysleja, nic tak jara nastupajo formy, ćim bóle hladajo na dekory. Susanne Hantusch tuchwilu wulki dźěl swojich sudobjow z motiwami mjetelčkow a z překćětych mlóčow wudebja. To stej runje w času, hdyž ludźo žadosćiwje na nalěćo čakaja, woblubowanej motiwaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND