Što sej Kamjenska młodźina přeje?

pjatk, 15. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Skaterowa připrawa na Goethowej hasy w Kamjencu měli po měnjenju mło dostnych města na kóždy pad zachować.  Foto: Feliks Haza Skaterowa připrawa na Goethowej hasy w Kamjencu měli po měnjenju mło dostnych města na kóždy pad zachować. Foto: Feliks Haza

Kak atraktiwne je město Kamjenc młodostnym, što woni w měsće maja a što jim pobrachuje? To chcyše syć za dźěćace a młodźinske dźěło wědźeć. Wuslědki zdźěla překwapjeja.

Kamjenc (UM/SN). Dohromady 729 dźěći a młodostnych w starobje dźesać do 20 lět wobdźěli so na wulkim naprašowanju syće za dźěćace a młodźinske dźěło na Kamjenskich šulach sekundarneho schodźenka. „Z tym drje je naše naprašowanje najwjetše swojeho razu w Sakskej“, wjeseli so Torsten Kluge z mjenowaneje syće a jedyn z hłownych akterow naprašowanja. Naspomnić so w tym zwisku­ ma, zo něhdźe 40 procentow woprašanych w Kamjencu njebydli, ale we wokolnych městach a gmejnach, mnozy z nich w serbskim sydlenskim rumje. Jich su do naprašowanja zapřijeli, dokelž w Lessingowym měsće do šule chodźa.

Wuslědk prěnjeho, jara globalnje stajeneho prašenja zda so jako dosć rozšěrjeny předsudk wobkrućić: Kamjenc njeje scyła abo mało atraktiwny młodostnym. 55 procentow woprašanych je tule wotmołwu nakřižikowało. 35 procentow njemóžeše so rozsudźić, jeno dźesać procentow měješe Kamjenc za swoju starobnu skupinu za atraktiwny. Tale tendenca so zesylnja, ćim starši woprašani su.

Dalše nadrobniše prašenja rysuja di­ferencowaniši wobraz. Na prašenje, što měło so w měsće na kóždy pad zachować, bu płuwarnja najčasćišo mjenowana. Na dalšimaj městnomaj slěduja wobchody a nakupowanišća kaž tež stara kupjel ze skaterowej čaru. Wažna je młodostnym tohorunja Boršć. „To swědči wo tym, zo je so organizatoram pora­dźiło tradicionalny měšćanski swjedźeń tež za młódšu generaciju atraktiwny sčinić“, měni Torsten Kluge. Žadyn wuznam za tule starobnu skupinu porno tomu nimatej Pastwina hora a měšćanske dźiwadło. Na lisćinje poskitkow, kotrež młodostni w měsće paruja, steji na prěnim městnje kino. Dale přeja sej diskoteku a młodźinske zetkanišćo. Wažna je jim tohorunja móžnosć kreatiwneje zaběry na přikład z legalnymi grafitijowymi sćěnami. Tajku sćěnu změja bórze blisko dwórnišća, kaž zastupjer syće za dźěćace a młodźinske dźěło připowědźa.

Naprašowanje přewjedźechu w zwisku nastorčeneje diskusije wo koncepće přichoda města Kamjenca, do kotrehož chcedźa tež wid młodeje generacije zapřijeć. Jedyn z konkretnych wuslědkow móhła młodźinska přirada měšćanskeje rady być, při čimž pak wobsahowe pra­šenja hišće rozrisane njejsu. Nimo toho měli wuslědki za měšćansku politiku wažne dopóznaća a nastorki być, kak móhło so Lessingowe město młodźinje atraktiwniše stać – byrnjež drje wšitke přeća spjelnjomne njebudu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND