Ponowjenej křižej jutře poswjeća

wutora, 19. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tónle a dalši swjaty křiž na gmejnskimaj ležownosćomaj w Smjerdźacej je Mikławš Dyrlich wěcywustojnje ponowił. Jutře je farar Delan poswjeći.  Foto: Alfons Handrik Tónle a dalši swjaty křiž na gmejnskimaj ležownosćomaj w Smjerdźacej je Mikławš Dyrlich wěcywustojnje ponowił. Jutře je farar Delan poswjeći. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (aha/SN). Dwanaće swjatych křižow nańdźeš w Smjerdźacej. Dwaj drjewjanej stejitej na gmejnskimaj ležownosćomaj při Radlubinowej zboka Łučneho puća a na rozpuću do Šunowa. Dokładne lěto jeju postajenja njeje znate, bě pak po Prěnjej swětowej wójnje. Tehdy dźě stajachu priwatne wosoby na mnohich městnach swjate křiže jako dźak, zo běchu so sami abo přiwuzni strowi z wójny nawróćili. Tež gmejny su tajke křiže stajeli, mjez druhim Smjerdźečanska, byrnjež jara zamóžna njebyła.

Znate a nihdźe tež zapisane njeje, čehodla stejitej tu dospołnje jenakej křižej. Jeničce hesle stej rozdźělnej. Tak steji na jednym próstwa „Zbóžniko a Božo, daj nam wěčne zbožo“, na tamnym čitaš „Budź chwaleny Jězus Chrystus“. Po tym zo buštej křižej za NDRski čas dwójce, posledni­ raz 1985, wot Jakuba Dyrlicha z Noweje Wjeski ponowjenej, bě jeju drjewo nětko dospołnje přetłate a barba płoneho blachoweho křižowaneho Chrystusa njenahladna. Wjesna rada staraše so tuž wo ponowjenje, a wudawki něhdźe 2 500 eurow zapřija gmejna Ralbicy-Róžant do lětušeho hospodarskeho plana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND