Tola žadyn žort

štwórtk, 21. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Přihotujo přinošk na dźensnišej 4. stronje za wozjewjenje sym dołhi čas dwělował, hač nochce nas tu snano něchtó za nós wodźić. 1. apryl drje je hakle póndźelu za tydźeń,­ přiwšěm sym awtora zazwonił a so zawěsćił, zo tale njewšědna a runjewon kuriozna naležnosć wěrnosći wotpowěduje. Njebych sej mjenujcy ženje dowumyslić móhł, ke kotrym běrokratiskim wupłodam smy w Němskej kmani. Re­flektowace módre folije na wuchowanskich jězdźidłach móhli potajkim druhich šoferow slepić. Dołhož móžu so dopominać, njejsym ničo wo někajkim njezbožu słyšał, na kotrymž bychu módre folije wina­ byli. Nimamy da w našim kraju woprawdźe­ žane druhe starosće, hač so wo tajke něšto starać? Najskerje nic. Mój problem jenož je, namakać lětsa dobry aprylski žort za Serbske Nowiny. Ale hižo nětko sym sej chětro wěsty, zo njebudu kurioznosć z módrymi folijemi pře­trjechić móc. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND