Mosty twarić abo hrjebje pohłubšić

wutora, 26. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni přirjadnik Udo Wićaz (CDU) zamołwja zaso zarjad za wukrajnikow w Budyskim krajnoradnym zarjedźe. To je wokrjesny sejmik wčera wječor wobzamknył. Bě pak rjad radźićelow, kotřiž mějachu tónle namjet krajneho rady Michaela Hariga (CDU) za wopačny.

Budyšin (SN/at). Astrid Riechmann ze zwjazkarstwa „Budyšin je pisany“ je hižo w hodźinje wobydlerskich naprašowanjow na łoskoćiwy dypk dnjoweho porjada wčerawšeho posedźenja Budyskeho wokrjesneho sejmika skedźbniła. Wona prašeše so Uda Wićaza: „Z kotrymi konkretnymi naprawami chceće Wy dowěru čestnohamtsce skutkowacych znowa docpěć?“ Na namjet krajneho rady Michaela Hariga měješe so zarjad za wukrajnikow zaso wobchodniskemu wo­błukej prěnjeho přirjadnika přirjadować. Harig bě tónle zarjad 21. awgusta 2017 komisarisce do swojeho wobłuka přewzał, wšako bě Wićaz jako amtěrowacy krajny rada po kontaktach z bywšim wo­krjesnym předsydu NPD Marcom Wru­ckom na Facebooku w naležnosći ćěkancow dla raznu kritiku jich čestnohamtskich podpěraćelow, ale předewšem tež frakcijow Lěwicy a SPD/Zelenych žnjał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND