Inwestuja do wodočisćernjow

srjeda, 27. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kubšicy (CS/SN). Nadawki za ponowjenje wodočisćernjow w Chójnicy (Großkunitz) a w Hruboćicach (Grubditz) je Kubšiska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přepodała. W Chójnicy je 45 domjacnosćow přizamknjenych, w Hruboćicach 75. Wobě připrawje, natwarjenej spočatk 1990tych lět, stej mjeztym dodźeržanej.

W Chójnicy nastanje tak mjenowany narunanski nowotwar. To wo­znamjenja, zo dotalna připrawa dale dźěła, doniž njebudźe nowa wopłóčkowej syći přizamknjena. W Hruboćicach dyrbja porno tomu wulke rjedźenske bazenki ponowić. Za čas twarskich dźěłow dyrbja wopłóčki mobilnje wotwožować, kaž na posedźenju radźićelow rěkaše. Nowu připrawu w Chójnicy, kotraž płaći­ 33 000 eurow, ma zawod z Hodźija přiwjezć a natwarić. Za něhdźe 37 000 eurow­ ma předewzaće z Gröditza pola Elsterwerdy twarske dźěła w Hruboćicach wukonjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND