Sakralna drohoćinka zachowana

pjatk, 29. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Postawje Wutroby Jězusoweje  a Wutroby swjateje Marije stej nětko na hódnym městnje před Wjeselic statokom w Ralbicach widźeć.  Foto: Alfons Handrik Postawje Wutroby Jězusoweje a Wutroby swjateje Marije stej nětko na hódnym městnje před Wjeselic statokom w Ralbicach widźeć. Foto: Alfons Handrik

W katolskich Serbach je wjele wjetšich a mjeńšich historiskich drohoćinkow, kotrež sej ludźo jara waža. Jedna tajka – wona zdaše so hižo zhubjena być – je nětko znowa w Ralbicach widźeć.

Ralbicy (aha/SN). Hdyž bu před 16 lětami njeposrědnje za wosadnej cyrkwju wot 1992 njewobydleny statok spotorhany, zhubi so z nim tež Grubertec-Narćikec kapałka. Wuběrny znajer stawiznow delanskeje wsy Pawoł Rota zhladowaše tehdy w Serbskich Nowinach na stawi­zny wokoło 1840 natwarjeneho statoka a jich wobsedźerjow. Kónc 19. lětstotka bě Šunowčan Michał Narćik dom a ležownosć w Ralbicach kupił. Wón měješe tam swoju šewcownju. Nimo toho wikowaše ze šijawami a kolesami, kotrež tež porjedźeše. Hač bě wón mnohim hišće znatu kapałku z postawomaj Wutroby Jězusoweje­ a Wutroby swjateje Marije zarjadował,­ bohužel znate njeje. 1942 je Narćik 77lětny zemrěł.

Wudowa zapisa lěto na to statok swojemu sotrowcej Janej Grubertej. W Katolskim Posole w meji 1956 jeničce čitamy, zo je nowy wobsedźer postawje wobnowić dał a zahrodu před kapałku rjenje wuhotował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND