Bórze započnu twarić

pjatk, 05. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo nadawki za nowy Worklečanski hort přepodali

Worklecy (JK/SN). Twarski zawod Stolle z Psowjow w Rakečanskej gmejnje ma hłubokotwarske dźěła za nowy Worklečanski hort wukonjeć, a Róžeńčanska firma Sorabija přewozmje hłowne twarske dźěła. Wobaj nadawkaj je Worklečanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju přepodała. Runje wupisanja hłownych twarskich dźěłow dla je so wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) chětro starosćił, kaž wčera rjekny. Wón bě z tym ličił, zo so mało abo scyła žana firma na wupisanju njewobdźěli, dokelž su nadawkowe knihi předewzaćow połne dosć. Ćim bóle so Brusk wjeseleše, zo so skónčnje tola sydom zawodow na wupisanju wobdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND