Bórze započnu twarić

pjatk, 05. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo nadawki za nowy Worklečanski hort přepodali

Worklecy (JK/SN). Twarski zawod Stolle z Psowjow w Rakečanskej gmejnje ma hłubokotwarske dźěła za nowy Worklečanski hort wukonjeć, a Róžeńčanska firma Sorabija přewozmje hłowne twarske dźěła. Wobaj nadawkaj je Worklečanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju přepodała. Runje wupisanja hłownych twarskich dźěłow dla je so wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) chětro starosćił, kaž wčera rjekny. Wón bě z tym ličił, zo so mało abo scyła žana firma na wupisanju njewobdźěli, dokelž su nadawkowe knihi předewzaćow połne dosć. Ćim bóle so Brusk wjeseleše, zo so skónčnje tola sydom zawodow na wupisanju wobdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND