Krabatowe hódnoty su přikład

wutora, 09. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa towarstwo za nowu strategiju měšćanskeho wuwića załožić

Wojerecy (AK/SN). Krabat a hódnoty powěsće wo nim maja městu Wojerecam přichodnje jako směrnicy zaměrneho měšćanskeho wuwića słužić. Za to chcedźa w meji towarstwo Swójbny region HOY załožić. Město ideju, wobsahi a struktury podpěruje a pomjenuje wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU) za swojeho zastupjerja. To su měšćanscy radźićeljo wčera na wurjadnym posedźenju wo měšćanskim wuwiću rozsudźili.

Nowemu towarstwu přisłušeć maja přemysłowe towarstwo Měšćanski přichod, Čornochołmčanski Krabatowy młyn a domjace předewzaća. „Budget ma wob lěto 200 000 do 250 000 eurow wopřijeć, dweju sobudźěłaćerjow chcemy kruće přistajić“, rozłoži sobuiniciator a jednaćel Wojerowskeje bydlenjotwarskeje towaršnosće Steffen Markgraf. Po jeho słowach wusměrja so towarstwo na měšćanskim koncepće „Wojerecy 2030“ a prócuje so wo tolerantne, swětej wotewrjene a swójbam přichilene město.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND