Z nowym formatom wuspěch žnjeli

póndźela, 15. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wo serbskosći stej zajimcow dr. Ruth Thiemannowa a Maritta Schneider (1. a 2. wotprawa) informowałoj a tež serbske knihi předstajałoj.  Foto: Carmen Schumann Wo serbskosći stej zajimcow dr. Ruth Thiemannowa a Maritta Schneider (1. a 2. wotprawa) informowałoj a tež serbske knihi předstajałoj. Foto: Carmen Schumann

Malešecy (CS/SN). Nowy format su Malešanscy přemysłownicy zrodźili. Z „Malešanskim žiwjenjom“ chcedźa wšitke předewzaća, zarjadnišća a towarstwa we wsy předstajić a protagonistow k rozmołwje ze sobu pohnuwać. Prěni tajki, wčera přewjedźeny poskitk su mnozy přiwzali. Tójšto Malešanow, ale tež hosći putnikowaše takrjec na nawsy wot stacije k staciji, zo bychu so wo žiwjenju we wsy na­drobnje wobhonili. Mjez druhim rozłožichu přitomnym při tamnišej cyrkwi jeje aktiwity. Wopytowarjo móžachu na wěžu zalězć a sej hewak njepřistupnu ložu w Božim domje wobhladać.

W hosćencu „K Wódnemu mužej“ předstajichu so z dr. Ruth Thiemannowej a Marittu Schneider zastupjerce Malešanskeje Domowinskeje skupiny. Wonej předawaštej serbske knihi abo tajke ze serbskej tematiku a so ze zajimcami wo nich a serbskosći powšitkownje rozmołwjachu. Hosćenc samón wopokaza so jako­ dobra městnosć kulturneho žiwjenja. Wšako maja w nim tež žurlu za ně­hdźe 120 ludźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND