Prěni raz na wuchodźe widźeć

wutora, 16. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Zežiwjenska wědomostnica Raphaela Wićazowa (naprawo) je prěnje wopytowarki po nowej wustajeńcy wodźiła.  Foto: Ute Große Zežiwjenska wědomostnica Raphaela Wićazowa (naprawo) je prěnje wopytowarki po nowej wustajeńcy wodźiła. Foto: Ute Große

W zežiwjenskim a zelowym centrumje w Pančicach-Kukowje su so w zašłosći hižo časćišo z tym zaběrali, zo njesłušeja žiwidła do wotpadkow. Nětko maja tam k tomu wustajeńcu.

Pančicy-Kukow (SN). Za wjetšinu z nas je nakupowanje samozrozumliwe. Husto pak so takrjec sami lepimy, zo smy přewjele kupowali. Hladamy-li potom do chłódźaka abo wjelbika, spóznawamy, zo je tak mjenowana dźeržomnosć toho abo tamneho produkta překročena. Často njeje to zła wola, a přiwšěm mjetamy w Němskej kóžde lěto jědnaće milionow tonow žiwidłow do wotpadkow.

Nic z pozběhnjenym pokazowakom, ale na jara zajimawe a multimedialne wašnje rozestaja so wot Bayerskeho kompetencneho centruma za zežiwjenje wuwita wustajeńca „Bjez zbytkow derje jěsć“ z hódnotu žiwidłow. Přehladka budźe prěni raz w nowych zwjazkowych krajach wot 28. apryla w zežiwjenskim a zelowym centrumje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka w klóštrje Marijinej hwězdźe widźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND