Prěni raz na wuchodźe widźeć

wutora, 16. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Zežiwjenska wědomostnica Raphaela Wićazowa (naprawo) je prěnje wopytowarki po nowej wustajeńcy wodźiła.  Foto: Ute Große Zežiwjenska wědomostnica Raphaela Wićazowa (naprawo) je prěnje wopytowarki po nowej wustajeńcy wodźiła. Foto: Ute Große

W zežiwjenskim a zelowym centrumje w Pančicach-Kukowje su so w zašłosći hižo časćišo z tym zaběrali, zo njesłušeja žiwidła do wotpadkow. Nětko maja tam k tomu wustajeńcu.

Pančicy-Kukow (SN). Za wjetšinu z nas je nakupowanje samozrozumliwe. Husto pak so takrjec sami lepimy, zo smy přewjele kupowali. Hladamy-li potom do chłódźaka abo wjelbika, spóznawamy, zo je tak mjenowana dźeržomnosć toho abo tamneho produkta překročena. Často njeje to zła wola, a přiwšěm mjetamy w Němskej kóžde lěto jědnaće milionow tonow žiwidłow do wotpadkow.

Nic z pozběhnjenym pokazowakom, ale na jara zajimawe a multimedialne wašnje rozestaja so wot Bayerskeho kompetencneho centruma za zežiwjenje wuwita wustajeńca „Bjez zbytkow derje jěsć“ z hódnotu žiwidłow. Přehladka budźe prěni raz w nowych zwjazkowych krajach wot 28. apryla w zežiwjenskim a zelowym centrumje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka w klóštrje Marijinej hwězdźe widźeć.

Za přehladku wuwichu projektowu wučbnu temu pod hesłom „Słódne a drohotne­ – naše žiwidła“. Tónle poskitk pospytachu na městnje njedawno kubłarki, wuknjace w Budyskim powołanskošulskim centrumje. Wosebje lubiło so jim je, kak so wustajeńca a projektowy poskitk didaktisce a wobsahowje zwjazujetej, na přikład při staciji, hdźež dźe wo prawe składowanje žiwi­dłow. Tam maja so informacije interaktiwnje na přikładźe chłódźaka nałožować. Dale je wopytowarki z powołanskošulskeho centruma zežiwjenska kóstka zahoriła. W njej njejsu žiwidła jenož po swojich­ zežiwjenskowědomostnych aspektach rjadowane, ale tež po sezonalnych poćahach. Wšako tež to zdźěla wulku rólu hraje, kak dołho so žiwidła dźerža.

Wosebita wustajeńca njeje jeno za šulske rjadownje myslena. W Bayerskej je ju w lěće 2016 wjace hač 50 000 ludźi na 15 wšelakich městnach wopytało. Hižo tohodla so zadani sej hač do 30. septembra do klóšterskeje zahrody dóńć, kotraž wobsteji mjeztym 25 lět. Sezonu zahaja njedźelu, 28. apryla, w 14 hodź.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND