Lětsa tójšto złotych jubilarow

štwórtk, 18. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Nowosće a zajimawosće křižerskich procesionow

Najskerje při najrjeńšim nalětnim wje­drje pojěchaja serbscy křižerjo jutrowničku w dźewjeć procesionach do susodneje wosady, zo bychu wjesołe poselstwo zrowastanjeneho Chrystusa wozjewjeli. Kaž stajnje za poslednje wudaće Serbskich Nowin do jutrow smy so kantorow a nawodow procesionow za informacijemi prašeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND