Krasne jutry w njeměrnym času poručenje

wutora, 23. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tysacy domjacych wopytowarjow kaž tež syły turistow bě sej jutrowničku w měsće nad Sprjewju Budyski křižerski procesion wobhladało. 64 jěcharjow poda so po trójnym wobjěchanju cyrkwje Našeje lubeje knjenje  do Radworja (naprawo). Po wujěchanju wobhladachu sej mnozy w měsće programy, běchu do Serbskeho muzeja abo wopom nišća załožili. W Čornym Chołmcu poda so ćichu sobotu nawječor 18 žonow w narodnej drasće kěrluše spěwajo přez wjes.  Foto: Gernot Wenzel, SN/Maćij Bulank Tysacy domjacych wopytowarjow kaž tež syły turistow bě sej jutrowničku w měsće nad Sprjewju Budyski křižerski procesion wobhladało. 64 jěcharjow poda so po trójnym wobjěchanju cyrkwje Našeje lubeje knjenje do Radworja (naprawo). Po wujěchanju wobhladachu sej mnozy w měsće programy, běchu do Serbskeho muzeja abo wopom nišća załožili. W Čornym Chołmcu poda so ćichu sobotu nawječor 18 žonow w narodnej drasće kěrluše spěwajo přez wjes. Foto: Gernot Wenzel, SN/Maćij Bulank

Serbja swjate dny po cyłej Łužicy na dostojne wašnje swoje starodawne nałožki pěstowali

Budyšin (CS/SN/mwe). Bamž Franciskus swjećeše jutrowničku na Pětrowym naměsće w Romje z tysacami wěriwych z cyłeho swěta jutrownu Božu mšu. Po tym spožči wón kaž kóžde lěto žohnowanje „Urbi et Orbi“. W swojim jutrownym poselstwje je bamž po cyłym swěće knježa­cu namóc zasudźił a k měrliwemu rozrisanju konfliktow namołwjał. Tež na se­riju terorowych nadpadow w Sri Lance so swjaty wótc wulce zrudźeny poća­­howaše, hdźež bě kónc tydźenja něhdźe 300 ludźi swoje žiwjenje přisadźiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND