Wjesela so nad listom předsydy Domowiny

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). Choćebuska zhromadźizna měšćanskich zapósłancow je so zawčerawšim posledni raz w nachilacej so wólbnej periodźe 2014–2019 schadźowała. W rozprawje informowaše měšćanostka Marietta Tzschoppe, zo je do radnicy list předsydy Domowiny Dawida Statnika dóšoł, z kotrehož móže so město jara wjeselić. Předsyda Domowiny je so w nim wutrobnje za to dźakował, zo je měšćanski parlament w měrcu nowe wustawki za spěchowanje serbskeje rěče a kultury wobzamknył. Narodna organizacija ma město za pućrubarja. W tym zwisku stołmači Tzschoppe wurazny dźak Dawida Statnika měšćanskim zapósłancam. Domowina skedźbnja w lisće zdobom na to, tež při wuwiću noweho jězora sewjernje Choćebuza ze wšelakimi serbskimi projektami na to we wustawkach zakótwjene dźiwać. „Budźemy so za to zasadźować“, měšćanostka rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND