Kołowokoło Butroweje hory kolesować

pjatk, 26. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjeršk Butroweje hory z hosćencom a hrajkanišćom budźe 5. meje cil wulkeho kolesowanja wokoło hory.  Foto: Steffen Unger Wjeršk Butroweje hory z hosćencom a hrajkanišćom budźe 5. meje cil wulkeho kolesowanja wokoło hory. Foto: Steffen Unger

Biskopicy (SN). Na mjeztym hižo 18. kolesowansku dožiwjensku čaru kołowokoło Butroweje hory přeprošuja 5. meje AOK, Little John Bikes, syć za dźěćace a młodźinske dźěło a hórski hosćenc na Butrowej horje. Projekt podpěrujetej tež lětsa napojowe předewzaće z Wopakeje a energijowy zastaraćel ENSO.

Start budźe w 9.30 hodź. na parkowanišću kupnicy REWE w Biskopicach. Wupruwowany reglement kolesowanskeje jězby je samsny kaž kóžde lěto. Nowa pak je čara, kotraž je kóžde lěto tróšku hinaša. Tež jednotliwe stacije po puću njebudu jenake. Startować smědźa jenož mustwa, kotrež wobsteja ze znajmjeńša dweju wosobow. Za zmištrowanje stacijow po puću dóstanu wone dypki. Přiwšěm nima to ryze wubědźowanje być, ale wjeselo ma w srjedźišću stać. Sobu činić móže kóždy z kolesom, kotrež je za na­dróžny wobchad wěste. Młodostni pod 18 lětami trjebaja dowolnosć staršeju, jeli z nimaj hromadźe njestartuja. Tež swójby z mjeńšimi dźěćimi móža so wobdźělić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND