4 500 wopytowarjow na wikach

póndźela, 29. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Katrin Gersdorf a Christina Schuster (wotlěwa) z Lubušanskeho zahrodnistwa poskićeštej w Stróži wšelake rostliny. Foto: Carmen Schumann Katrin Gersdorf a Christina Schuster (wotlěwa) z Lubušanskeho zahrodnistwa poskićeštej w Stróži wšelake rostliny. Foto: Carmen Schumann

Stróža (CS/SN). Přirodowe wiki na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži so zawčerawšim znowa jako wopytowarski magnet wopokazachu. Hižo połdra hodźiny do wotewrjenja prěni wopytowarjo takrjec před durjemi stejachu. Woni so tež wot trochu dešća wottrašić njedachu. Scyła bě woda tónraz centralna tema němsko-serbskich přirodowych wikow. Pjeć wosobow wopřijaca dźiwadłowa skupina z čłonami z Lubija a Budyšina předstaji kruch wo potajnstwach Sprjewje, wo jeje třoch žórłach a wo hobru Sprjewniku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND