Při wiću stary recept zeznali

wutora, 30. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Dobrošicach su pilni pomocnicy zawčerawšim zhromadnje girlandu za mejski štom wili. Foto: Alfons Handrik W Dobrošicach su pilni pomocnicy zawčerawšim zhromadnje girlandu za mejski štom wili. Foto: Alfons Handrik

Dźensa wječor na mnohich městnach wuhladamy, kak wjesnjenjo w dobrej zhromadnosći chodojty pala. Do toho su hižo meju stajeli. Hajenje tohole rjaneho nałožka je wšak w předpolu z wjele dźěłom zwjazane.

Dobrošicy (aha/SN). Po tym zo su so w Dobrošicach loni po 65 lětach rozsudźili zaso meju stajić a mjetać, je to wosebje tež mjez staršimi wobydlerjemi dobry wothłós našło. Iniciatoram bě samozrozumliwe, wozrodźeny nałožk dale hajić. Hižo minjenu sobotu je so wosom muži a runje telko dźěći podało do lěsa mjez Lišej Horu a Łomskom po hałžki za wěnc a girlandu wokoło meje. Z dowolnosću wobsedźerja lěsa Jana Wjesele narězachu dźesać měchow hałžkow. Marko Dźisławk kedźbowaše a radźeše, kotre hałzy smědźa wot šmrěkow wotrězać, bjez toho zo by to štomej škodźało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND