Twarnišćo wjes jara poćežuje

štwórtk, 02. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tež hdyž budźe lětuše mejemjetanje w Němcach skromniše hač hewak, su tam předwčerawšim nahladny mejski štom stajili.  Foto: Ulrike Herzger Tež hdyž budźe lětuše mejemjetanje w Němcach skromniše hač hewak, su tam předwčerawšim nahladny mejski štom stajili. Foto: Ulrike Herzger

Lětuše wjerški w Němcach dyrbja dróhotwara dla wotprajić

Němcy (UH/SN). Runja zašłym lětam su zawčerawšim tež w Němcach zaso meju stajili. Ze 37 metrami je wona znowa chětro nahladna. Z meju zwjazane běchu minjene lěta wjacore wjerški, kotrež bychu tónraz 18. a 19. meje slědowali. Bohužel pak dyrbja někotre woblubowane zarjadowanja skromnišo wuhotować abo samo cyle wotprajić. Z tajkej špatnej powěsću je so nawoda wjesneho kluba Bernd Grofa hromadźe z dalšimi čłonami kluba kaž Handrijom Korchom a Matijasom Kochtu na kromje mejestajenja na nowinarjow wobroćił. „Přičina su dale trajace dróhowarske dźěła. Samo wjesnjenjo mjeztym něhdźe lěto lědma z jednoho městna na druhe přińdu. Jeničce z kolesom abo pěši so někak předrěješ“, praji Bernd Grofa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND