Statok z nowym jěchanišćom

pjatk, 03. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dosć wulki zajim zbudźi 1. meje jěchanje kwadrile z westernskimi konjemi na Helmec jěchanišću. Młode jěcharki předstajichu spodobne jěchanje po choreografiji Cornelije Helmoweje. Za to su so jim hosćo z wulkim aplawsom podźakowali. Foto: Jan Kral Dosć wulki zajim zbudźi 1. meje jěchanje kwadrile z westernskimi konjemi na Helmec jěchanišću. Młode jěcharki předstajichu spodobne jěchanje po choreografiji Cornelije Helmoweje. Za to su so jim hosćo z wulkim aplawsom podźakowali. Foto: Jan Kral

Helmecy w Jitku wosebitu konjacu pokazku poskićili

Jitk (JK/SN). Po dobrej tradiciji su Helmecy w Jitku na prěnjomejskim dnju wrota swojeho burskeho a jěchanskeho dwora šěroko wotewrěli. Najebać chłódne wjedro a mjeńše zliwki je so nahladna ličba zajimcow na dworje a wokoło njeho rozhladowała. Wosebje swójby z dźěćimi wužiwachu składnosć, so ze žiwjenjom a wosebitosćemi na burskim statoku ze­znajomić.

Za wulkich a małych wopytowarjow mějachu Helmecy a jich pomocnicy wšelke zajimawosće spřihotowane. Dźěći móžachu sej domjacy skót tež wjetšeho kalibra raz bliže wobhladać a so při molowanju a paslenju kreatiwnje wuspytać. Wosebity powabk pak bě, jěchać na wulkim šakatym konju abo na ponyju. Tež skakanje w synje bě wužadanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND