Statok z nowym jěchanišćom

pjatk, 03. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dosć wulki zajim zbudźi 1. meje jěchanje kwadrile z westernskimi konjemi na Helmec jěchanišću. Młode jěcharki předstajichu spodobne jěchanje po choreografiji Cornelije Helmoweje. Za to su so jim hosćo z wulkim aplawsom podźakowali.  Foto: Jan Kral Dosć wulki zajim zbudźi 1. meje jěchanje kwadrile z westernskimi konjemi na Helmec jěchanišću. Młode jěcharki předstajichu spodobne jěchanje po choreografiji Cornelije Helmoweje. Za to su so jim hosćo z wulkim aplawsom podźakowali. Foto: Jan Kral

Helmecy w Jitku wosebitu konjacu pokazku poskićili

Jitk (JK/SN). Po dobrej tradiciji su Helmecy w Jitku na prěnjomejskim dnju wrota swojeho burskeho a jěchanskeho dwora šěroko wotewrěli. Najebać chłódne wjedro a mjeńše zliwki je so nahladna ličba zajimcow na dworje a wokoło njeho rozhladowała. Wosebje swójby z dźěćimi wužiwachu składnosć, so ze žiwjenjom a wosebitosćemi na burskim statoku ze­znajomić.

Za wulkich a małych wopytowarjow mějachu Helmecy a jich pomocnicy wšelke zajimawosće spřihotowane. Dźěći móžachu sej domjacy skót tež wjetšeho kalibra raz bliže wobhladać a so při molowanju a paslenju kreatiwnje wuspytać. Wosebity powabk pak bě, jěchać na wulkim šakatym konju abo na ponyju. Tež skakanje w synje bě wužadanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND