Na wuwiće cyłeje gmejny dźiwać

pjatk, 10. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Cyril Hančik  Foto:  Marko Wjeńka Cyril Hančik Foto:  Marko Wjeńka

Na lisćinje Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa Radwor k wólbam tamnišeje noweje gmejnskeje rady steji mjeno, kotrež tam dotal hišće stało njeje – Cyril Hančik z Radworja. 41lětny rodźeny Měrkowčan je w Choćebuzu wotrostł, hdźež je tež do šule chodźił. 1995 so wón ze staršimaj do Měrkowa nawróći. Po maturje studowaše w Lipsku medicinu, štož lěta 2003 zakónči. Powołanske žiwjenje jako lěkar wjedźeše jeho do Lipska, Drježdźan, Budyšina, Niskeje a Běłeje Wody, hdźež nawjedowaše wot lěta 2014 anesteziju a intensiwnu staciju. Wot lońšeho nawjeduje młody Serb tamnišu paliatiwnu staciju. Před sydom lětami móžeše młoda Hančikec swójba w Radworju do noweho domu zaćahnyć.

Radworskemu Serbskemu wolerskemu zjednoćenstwu je Hančik po naprašowanju Jana Nuka a po rozmyslowanju a dorěčenju ze swójbu přistupił. Nimo toho móžeše so na nazhonjenja maćerje zepěrać, kotraž bě sama wjele lět gmejnska radźićelka była. Na dźěło jako radźićel je wćipny a so na to wjeseli, dyrbjeli-li wobydlerjo jeho wuzwolić, kaž našemu wječornikej rjekny. Wón je sej toho wědomy, zo dyrbi nimo prawidłownych posedźenjow dalši čas do dźěła inwestować.

Na wutrobje leži Cyrilej Hančikej – nanej­ štyrjoch dźěći – předewšěm zachowanje a wuwiće šule kaž tež serbskeje rěče w gmejnje. Runje tak pak chcył so tež za dobru zhromadnosć mjez serbskimi a němskimi wobydlerjemi zasadźeć. Zasydlenje młodych serbskich swójbow je jemu tohorunja wažna naležnosć. Při tym chce na wuwiće cyłeje gmejny dźiwać, kotrejž přisłuša 24 wjetšich a mjeńšich wjesnych dźělow. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND