Puć runać za nowu płuwarnju

srjeda, 15. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjesny sejmik je na póndźelnym posedźenju wokrjesnemu zarjadnistwu nadawk dał, stejnišćowy posudk za móžny narunanski nowotwar płuwanskeje hale w Kamjencu zdźěłać.

Budyšin (SN/at). Móžny narunanski nowotwar płuwarnje w Kamjencu w Budyskim wokrjesnym sejmiku rozjimać bě trjeba, zo móhło so zarjadnistwo hišće wo najwyše móžne spěchowanje – hač do 85 procentow – ze srědkow Europskeje unije starać. A runje tale warianta je porno wo­spjetnemu saněrowanju lěta 1995 posledni raz wuporjedźeneje hale požadliwosće (Begehrlichkeiten) w zapadnym wokrjesnym teritoriju zbudźiła. Tajke jewjachu so tež w debaće. Wšako twjerdźeše předsyda frakcije SPD/Zelenych Gerhard Lemm, zo terminus „narunanski twar legalnje definowany njeje“. Zarjadnistwo a mnozy diskusijni rěčnicy wuprajichu so za to, runać puć za tajki nowotwar w Kamjencu. Saněrowanje spěchuje EU jenož połstaprocentowsce.

Nowa płuwarnja by zdobom na dobro šulerjow zakładnych šulow w Ralbicach, Worklecach, Chrósćicach, Pančicach-Kukowje, Kulowje abo Njeswačidle była, kotřiž maja tam wučbu płuwanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND