Sulšečanska wobora 85 lět

srjeda, 15. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na swjedźenju 85. róčnicy załoženja wohnjoweje wobory w delnich Sulšecach přiwza  nawoda wobory Benedikt Brösan młodostneju Jana Čórlicha a Cedrika Michałka  (wotlěwa) do rjadow kameradow.  Foto: Alfons Handrik Na swjedźenju 85. róčnicy załoženja wohnjoweje wobory w delnich Sulšecach přiwza nawoda wobory Benedikt Brösan młodostneju Jana Čórlicha a Cedrika Michałka (wotlěwa) do rjadow kameradow. Foto: Alfons Handrik

Jako bě w lěće 1934 pola Čórlichec w delnich Sulšecach woheń wudyrił, njewotpali so jenož jich bróžnja. Zdobom­ zničichu płomjenja dalše w bliskosći stejace a ze słomu kryte hródźe a pódlanske domy. Pomoc wohnjoweje­ wobory z Kulowa a Šunowa­ tehdy hižo wjetšim škodam na zbožo zadźěwa.

Sulšecy (aha/SN). Sulšečenjo pak so po mjenowanym wohenju rozsudźichu załožić swójsku woboru we wsy, kotrejž přisłušeše spočatnje dwanaće kameradow pod nawodom Mikławša Čórlicha.

Zańdźenu njedźelu zhladowaše Sulšečanska wohnjowa wobora – wona ma dźensa 47 kameradow a mjez nimi 15 čestnych čłonow – na 85. róčnicu załoženja mjeztym njeparujomneho agilneho cyłka. Kak napinace spočatne wužadanja běchu, to móžeše nětko na jubilejnym swjedźenju mnoho hosći dožiwić. Kameradojo wohnjoweje wobory z Koblic předstajichu historisku wohnjowobornu techniku a tež to, kak bě něhdy wobornik z kolesom po wsy jězdźił a na trompeće alarm wuwołał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND