Dalewuwiće šule jemu wažne

pjatk, 17. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Dr. Günter Holder  Foto: Marko Wjeńka Dr. Günter Holder Foto: Marko Wjeńka

Mjez kandidatami Rakečanskeho gmejnskeho zwjazka CDU za wólby gmejnskeje rady 26. meje je tež muž, kiž so w serbskim towarstwje Bjesada a w ewangelskim cyrkwinskim towarstwje angažuje: dr. Günter Holder. 67lětny rentnar dźěłaše w swojim powołanskim žiwjenju jako inženjer za elektrotechniku, mjez druhim w Kamjenjanskej kaolinowni.

Towarstwo Bjesada je Günterej Hol­de­rej wažne městno skutkowanja. Čło­nojo so měsačnje zetkawaja, zo bychu serb­šćinu nałožowali. Sam ju Rakečan wot lěta 2010 wuknje, mjez druhim na Budyskej ludowej uniwersiće. Byrnjež z ryzy serbskeje swójby pochadźał, njeběchu tam maćeršćinu mjez sobu hižo wuži­wali. Bjesada je tuž srjedźišćo tym, kotřiž so za serbsku rěč zajimuja, nimaja pak składnosć, ju hewak nałožować. Na měsačne zetkawanja přichadźa něhdźe pjeć zajimcow, na wosebite wjerški hač do dwaceći. Rady wobdźělataj so na nich tež nowy wosadny farar Robert Malink a jeho mandźelska Jadwiga.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND