Z programom syły hosći zahorili

póndźela, 20. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kralowski por na pjatkownym mejemjetanju Worklečanskeje wyšeje šule běštaj Marvin Reinecke ze Serbskich Pazlic a Luiza Kralec z Jawory. Foto: Alfons Handrik Kralowski por na pjatkownym mejemjetanju Worklečanskeje wyšeje šule běštaj Marvin Reinecke ze Serbskich Pazlic a Luiza Kralec z Jawory. Foto: Alfons Handrik

Syły ludźi dožiwichu mejemjetanje minjeny pjatk na šulskim dworje Worklečanskeje šule „Michał Hórnik“. 119 dźěći chodźi tam do zakładneje, 182 holcow a hólcow do wyšeje šule.

Worklecy (aha/SN). Jich starši, dźědojo a wowki a mnozy dalši ludźo su přišli, wědźo, zo je mejemjetanje na šulskim dworje stajnje njezapomnite dožiwjenje. Je njezrozumliwe, zo chcychu někajcy worakawcy šulerjam wobstajne hajenje nałožka skazyć a běchu 15 metrow wysoku meju štyri dny po stajenju podrězali. Wěnc a wot šulerjow 9. lětnika nawita pletwa wostaštej na zbožo njewobškodźenej. Rozsud, ju dwaj dnjej pozdźišo z pomocu Bjeńšec twarskeje firmy – nětko wo tři metry krótšu – znowa stajić, nańdźe připóznaće. To hódnoćeštaj tež nawodaj zakładneje a wyšeje šule Sabina Hejdušcyna a Křesćan Korjeńk, kotrajž staj hosći witałoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND