Za wjace kćějacych łukow w měsće

póndźela, 20. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/mwe). Tež w Budyšinje činja něštožkuli za to, zachować mnohostronskosć insektow. W zhromadnym dźěle z měšćanskim zarjadnistwom a tymi, kotřiž so w měsće wo zelene a kćějace płoniny staraja, je tudyša wobhospodarjenska towaršnosć BBB hižo kónc zašłeho lěta 18 ležownosćow we a dokoławokoło sprjewineho města wupytała, hodźacych so jako klasiske kwětkowe łuki, zdźěla měšćanski zarjad.

Na cyłkownje štyrjoch hektarach chcedźa kwětki a dalše rostliny tak plahować, zo so tam pčołki a dalše insekty zadomja. Za to su hižo mały katalog zestajeli, z kotrehož mjez druhim wučitamy, zo budu blisko Dr. Pětra Jordanoweje hasy ně­hdźe 7 300 kwadratnych metrow, na Otta Nagelowej (něhdyši dźěłowy zarjad) 2 100 kwadratnych metrow a njedaloko Rybarskeje něhdźe 600 kwadratnych metrow wulke kćějace płoniny. Hinak hač na mnohich ležownosćach, tež wjesnych, njebudu w Budyšinje žane trawusyčaki wužiwać, ale chcedźa trawu rosć dać. Tak móža so wobydlerjo a turisća nad kćějacymi kwětkami radować, z kotrychž symjo wupada.

Na projekće wobdźěleni wšak nadźijeja so nětko zdobom akceptancy ludźi. Zaměr akcije dźě je, zo změjemy wosebje w městach bórze zaso wjace družin flory a fawny. Zo bychmy za něšto lět tež w měsće nad Sprjewju romantiske łuki z bujnymi barbnymi dypkami wobdźiwać a na sebje skutkować dać móhli, pak je runje tak sćerpnosć trěbna. Zo bychu pasanća spóznali, hdźe budźe přichodna łuka w měsće zapołožena, su sobudźěłaćerjo BBB hižo taflički z wotpowědnymi napisami nastajeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND