Čestne měšćanstwo Schrammej

srjeda, 22. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdyši wyši měšćanosta Budyšina Chris tian Schramm  Foto: SN/Maćij Bulank Něhdyši wyši měšćanosta Budyšina Chris tian Schramm Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/mwe). Christiana Schramma, něhdyšeho wyšeho měšćanostu Budyšina jako čestneho wobydlerja wuznamjenić, to wobzamknychu radźićeljo na zašłym posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady. Nětčiši wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) w swojim pledoajeju emocionalnje wuzběhny, zo měli so wobydlerjo jeho předchadnikej dźakować, zo je město Budyšin dźensa tajke žiwjenjahódne. Ahrens wosebje wobdźiwaše, zo bě Christian Schramm w 1990tych lětach zamóhł při běžnym dźěle fungowace zarjadnistwo wutworić.

Wuslědki njesprócniweho skutkowanja bywšeho wjelelětneho wyšeho měšćanosty wšak su dźeń wote dnja widźomne, hdyž móža Budyšenjo wopytowarjam nimale dospołnje saněrowane stare město prezentować, swoje dźěći do modernych šulow słać abo w Centeru na Žitnych wikach nakupować. Zdobom słušeše hospodarstwo k ćežišćam dźěła Schramma. Wšako dźensa wšědnje wjace hač 18 000 ludźi do Budyšina na dźěło jězdźi. 25 lět je wón sprjewinemu městu wobličo dawał a je tež jako kulturnu stolicu Serbow we wšelakich gremijach zastupował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND