Čestne měšćanstwo Schrammej

srjeda, 22. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdyši wyši měšćanosta Budyšina Chris tian Schramm Foto: SN/Maćij Bulank Něhdyši wyši měšćanosta Budyšina Chris tian Schramm Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/mwe). Christiana Schramma, něhdyšeho wyšeho měšćanostu Budyšina jako čestneho wobydlerja wuznamjenić, to wobzamknychu radźićeljo na zašłym posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady. Nětčiši wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) w swojim pledoajeju emocionalnje wuzběhny, zo měli so wobydlerjo jeho předchadnikej dźakować, zo je město Budyšin dźensa tajke žiwjenjahódne. Ahrens wosebje wobdźiwaše, zo bě Christian Schramm w 1990tych lětach zamóhł při běžnym dźěle fungowace zarjadnistwo wutworić.

Wuslědki njesprócniweho skutkowanja bywšeho wjelelětneho wyšeho měšćanosty wšak su dźeń wote dnja widźomne, hdyž móža Budyšenjo wopytowarjam nimale dospołnje saněrowane stare město prezentować, swoje dźěći do modernych šulow słać abo w Centeru na Žitnych wikach nakupować. Zdobom słušeše hospodarstwo k ćežišćam dźěła Schramma. Wšako dźensa wšědnje wjace hač 18 000 ludźi do Budyšina na dźěło jězdźi. 25 lět je wón sprjewinemu městu wobličo dawał a je tež jako kulturnu stolicu Serbow we wšelakich gremijach zastupował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND