Ma přirodoškit za wažny nadawk

srjeda, 22. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Christian Buder  Foto:    Alfons Handrik Christian Buder Foto: Alfons Handrik

„Runowaha zaruča wobstajnosć. Pušćeš-li wjac štomow, hač sadźeš, pak přirodu ničiš.“ To je objektiwne zhladowanje Christiana Budera na strowy wobswět. Jeho mjeno steji na lisćinje zjednoćenstwa Rjemjesło a přemysło za Njeswačansku gmejnsku radu.

Lubosć k přirodźe staj staršej dźensa 61lětnemu do kolebki połožiłoj. Runja jemu bě nan blidar, mać pochadźeše ze serbskeje ratarskeje Panachec swójby we Łomsku. Přirodoškit wobhladuje Buder jako wužadacy nadawk tež na komunalnej runinje. „Maš jenož hišće mało łastojčkow, a scyła je so w přirodźe wjele pohubjeńšiło. Dyrbimy sej swojeje zamołwitosće wědomi być a njesměmy ničenju stwórby bjezradni přihladować.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND