Meja na nowym městnje stała

wutora, 28. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dźewjeć porow mjeńšich a wjetšich dźěći je njedźelu w Pěskecach na mejemjetanju rejwało.  Foto: Alfons Handrik Dźewjeć porow mjeńšich a wjetšich dźěći je njedźelu w Pěskecach na mejemjetanju rejwało. Foto: Alfons Handrik

Posledni mejski kónc tydźenja su na mnohich­ městnach za to wužiwali, swoju meju powalić, zhromadnje swjećić a a so zabawjeć. Rjany nałožk pěstuja kóžde lěto tež w Pěskecach.

Pěskecy (aha/SN). Minjeny kónc tydźenja swjećachu w Pěskecach mejemje­tanje. Wo jeje přihot a přewjedźenje postara so 20 čłonow wopřijacy młodźinski klub ze swojim hakle 18lětnym předsydu Aleksandrom Wałdu. Połtřeća lěta ma wón, kiž je tele dny poslednje abi­turne pruwowanje na gymnaziju złožił a bórze studij wučerstwa w Lipsku nastupi, wotežki młodźinskeho kluba w rukomaj. Nowe w Pěskecach lětsa bě, zo stajichu meju na sewjernej stronje zboka gratownje wohnjoweje wobory. Je to mjeztym třeće městno, na kotrymž meja steji.

Nowe tež bě, zo staj Patrick Šołta a Křesćan Bejmak z dźewjeć porami Šewsku, Katyržinku, Hory módre a samo modernu reju nazwučowałoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND