Problem muchow dla dale aktualny

srjeda, 29. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Muchi stejachu zaso raz w srjedźišću posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady. Wobydlerjo Drobow pola Minakała, kotrymž su wone mjeztym hotowa kwakla, nadźijeja so pomocy gmejny.

Radwor (SN/MkWj). Njebě to prěni króć, zo so wobydlerjo Drobow a wokolnych wsow hóršachu, zo so z muchami bědźa, kotrež so w rojach jewja. Sčasami je tak zlě, zo njemóžeš wonka ničo wjace jěsć a pić, dokelž su wone faktisce wšudźe. Tež w domach muchi na sćěnach a wjerchach z hromadami sydaja. Najwjetši problem pak je, zo poprawom nichtó tak prawje­ njewě, zwotkel wone su. Hižo dlěši čas tukaja ludźo na recyclingowu připrawu w Drobach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND