Spominaja na 300 lět wobstaća winicy w Małej Nydeji

pjatk, 31. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (KD/SN). Před 300 lětami bě hrabinka Katharina von Teschen jako wobsedźerka Wojerowskeho knjejstwa winicu w Małej Nydej znowa zapołožić dała. Cyle w znamjenju tohole jubileja steji njedźelu, 2. junija, lětuše zarjadowanje Wojerowskeje Kulturneje fabriki „KunstLandStrich“, na kotrymž so prawidłownje tež wobydlerjo z Małeje Nydeje, předewšěm ći z Winicoweje hasy, wobdźěleja. Tak chcedźa na přikład Petschikecy a dalše swójby swoje statoki wopytowarjam wočinić a na nich něhdyše ratarske žiwjenje wokoło Wojerec pokazać. Nimo toho wotměje so pola Petschikec njedźelu w 15 hodź. přednošk, na kotrymž porěči Marcel Steller z Wojerowskeho měšćanskeho muzeja wo winicarstwje we Łužicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND