Wo spěwach a basnjach zahorjeni

wutora, 04. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Rejwanska skupina a dźěćace towarstwo z Ćiska stej njedźelu na Wojerowskim staroměšćanskim swjedźenju serbski program wuhotowałoj.  Foto: Silke Richter Rejwanska skupina a dźěćace towarstwo z Ćiska stej njedźelu na Wojerowskim staroměšćanskim swjedźenju serbski program wuhotowałoj. Foto: Silke Richter

Wšo druhe hač zapróšena a starodawna prezentowaše so njedźelu serbska kultura na Wojerowskim staroměšćanskim swjedźenju. Hordźe předstajištej tam Ćišćanska rejwanska skupina a tamniše dźěćace towarstwo pisany program.

Wojerecy (SiR/SN). Najebać horce wjedro móžeše župan Wojerowskeje župy Marcel Brauman na serbski program lětu­šeho Wojerowskeho staroměšćanskeho swjedźenja wjace hač sto přihladowarjow witać. Jim wón rjekny, zo stej Domowina a Serbstwo najspušćomnišej garantaj w regionje za zdźerženje domizny. Dale župan rozłoži, zo spytaja z nowymi idejemi serbsku kulturu a rěč spěchować a do wšědneho dnja zapřijeć. Tak so iniciatorojo prócuja, w šulach rěč sylnišo spěchować, w susodnej Čěskej za wučerskim dorostom pytać, rěčnu šulu załožić kaž tež nowych kubłarjow a sobudźěłaćerjow za serbske pěstowarnje zdobyć. „Njetrjebamy so w přirunanju z druhimi serbskimi regionami schować, a to njezaleži jenož na našej rjanej Wojerowskej narodnej drasće, kotraž słuša k najrjeńšim“, Marcel Brauman podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND