Dźěl stawiznow zachować

srjeda, 05. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Starusec bróžnju w Rownom jako městnosć wuměłstwa znowa natwarja

Slepo (AK/SN). Dźěl Rownoho, kotruž mjenuja Wowčernju, so brunicoweje jamy dla přichodne lěta zhubi. Tamnišu kładźitu Starusec bróžnju pak chcedźa zachować, přesadźić a znowa natwarić. Za to je Slepjanska gmejnska rada wčera puć runała a twarski plan nastajiła.

Tuchwilu słuša Starusec bróžnja LEAG. Priwatny zajimc chce ju energijowemu koncernej wotkupić a bróžnju w Rownom blisko Strugi znowa natwarić. Wjacori wobydlerjo kaž Rudi Krawc, Edith Pjenkowa a Christian Pjenk běchu so w zašłosći za nju zasadźeli. Bróžnju z přitwarom chce priwatny zajimc přichodnje jako Rownjanski wuměłski statok z ateljejom, wustajenišćom kaž tež z bydlenjom a běrowom wužiwać. „Za přichod je předwidźane, w bróžni trajnu wustajeńcu regionalneho wuměłstwa zaměstnić“, rěka w předłoze za nastajenje twarskeho plana. Dale móža tam rozdźělne wustajeńcy wuměłcow zarjadować, při čimž ma pod pomnikoškitom stejaca bróžnja centralne městno zabrać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND