Dźěl stawiznow zachować

srjeda, 05. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Starusec bróžnju w Rownom jako městnosć wuměłstwa znowa natwarja

Slepo (AK/SN). Dźěl Rownoho, kotruž mjenuja Wowčernju, so brunicoweje jamy dla přichodne lěta zhubi. Tamnišu kładźitu Starusec bróžnju pak chcedźa zachować, přesadźić a znowa natwarić. Za to je Slepjanska gmejnska rada wčera puć runała a twarski plan nastajiła.

Tuchwilu słuša Starusec bróžnja LEAG. Priwatny zajimc chce ju energijowemu koncernej wotkupić a bróžnju w Rownom blisko Strugi znowa natwarić. Wjacori wobydlerjo kaž Rudi Krawc, Edith Pjenkowa a Christian Pjenk běchu so w zašłosći za nju zasadźeli. Bróžnju z přitwarom chce priwatny zajimc přichodnje jako Rownjanski wuměłski statok z ateljejom, wustajenišćom kaž tež z bydlenjom a běrowom wužiwać. „Za přichod je předwidźane, w bróžni trajnu wustajeńcu regionalneho wuměłstwa zaměstnić“, rěka w předłoze za nastajenje twarskeho plana. Dale móža tam rozdźělne wustajeńcy wuměłcow zarjadować, při čimž ma pod pomnikoškitom stejaca bróžnja centralne městno zabrać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND