Ponowjenu staru techniku pokazał

srjeda, 12. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Mějićel Bartskeho młyna Heiko Vogel (naprawo) je swjatki póndźelu wopytowarjow po swojim techniskim pomniku wjedł.  Foto: Carmen Schumann Mějićel Bartskeho młyna Heiko Vogel (naprawo) je swjatki póndźelu wopytowarjow po swojim techniskim pomniku wjedł. Foto: Carmen Schumann

Bart (CS/SN). Heiko Vogel je hobbyjowy młynk. Wot toho časa, zo je Vogelec młyn w Barće jako namrěwc přewzał, spyta wón staru techniku zaso sporjadkować. Swjatki póndźelu je so třeći raz na cyłoněmskim dnju młynow wobdźělił. Hordźe tuž wopytowarjam prezentowaše, što je w młynje noweho nastało a kotre dźěle zaso funguja. Zaměr Heika Vogela pak njeje w młynje rjaneho dnja zaso žito mlěć, ale krok po kroku techniku k nowemu žiwjenju budźić, zo móhli sej ju zajimcy wobhladać. Njepřestajnje je wón póndźelu wopytowarjow po młynje wodźił a jim epizody z jeho stawiznow přeradźił. Tak hosćo zhonichu, zo je młyn w jeho dźensnišej formje starši hač sto lět. Młynske koło tam hižo nimaja, ale ćěrja jednotliwe mašiny z pomocu elektroturbiny.

Heiko Vogel bydli a dźěła w Berlinje. Jenož kónc tydźenja móže so wón wo techniski pomnik w Barće starać. Minjenej kóncaj tydźenja je wón wulke koleso kolesyny reparował. Stare zubiki běchu prochniwe kaž suchi poprjanc. Za něhdźe tysac eurow je wón nowe zubiki pola Budyskeje młyny twarjaceje firmy Zähr zhotowić dał. Wone su z bukoweho drjewa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND