K jubilejej na serbskosć wsy dopominali

wutora, 18. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na swjedźenskim ćahu k jubilejej Sprjejc je tohorunja Nowoměšćanski serbski kwasny ćah sobu wobdźěleny był.  Foto: Jost Schmidtchen Na swjedźenskim ćahu k jubilejej Sprjejc je tohorunja Nowoměšćanski serbski kwasny ćah sobu wobdźěleny był. Foto: Jost Schmidtchen

Sprjejcy (JoS/SN). Za Sprjejcami w gmejnje Sprjewiny Doł leži składnostnje 600. róčnicy prěnjeho naspomnjenja swjedźenski tydźeń, kaž drje jón wjes hišće dožiwiła njeje. Hromadźe z wobydlerjemi, gmejnu, wohnjowej woboru, cyrkwju a mnohimi dalšimi partnerami běchu jón předewšěm čłonojo póstniskeho a tradiciskeho towarstwa cyłe lěto přihotowali. Wuzběhnyć maja so dopomnjenki na serbsku zašłosć wsy, kotrež su tež minjeny kónc tydźenja prezentowali. Wjacori wobydlerjo wočinichu za to swoje statoki. Na nich hraješe pozawnowy chór, holcy w serbskej narodnej drasće rozdawachu specielnje prasowane jubilejne brikety a stare traktory běchu runje tak widźeć kaž prěnje płody ze zahrodow a Sprjejčanskich polow. Na pobrjohu Małeje Sprjewje poskićachu k wobjedu karpy a pstruhi. Tež we wosadnym domje předstajichu serbske nałožki, mjez druhim debjerki jutrownych jejkow ze wsy, z gmejny a z bliskeho Grodka. Wotewrjene statoki nadeńdźechu mjez wopytowarjemi tež tohodla přewšo dobry wothłós, dokelž móžachu sej woni wšudźe něšto k jědźi a k piću popřeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND