Na swjedźenju Božeho ćěła katolscy křesćenjo zjawnje wuznawaja, ... poručenje

štwórtk, 20. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na swjedźenju Božeho ćěła katolscy křesćenjo zjawnje wuznawaja, zo wěrja do přitomnosće Jězusa Chrystusa w přežohnowanym woblatku. Kaž tule we Wotrowje ćehnjechu na mnohich městnach w procesionje z družkami po Božej mši k wonkownemu wołtarkej, štož su zwjetša wosadni dujerjo přewodźeli. (Hlej tež 4. stronu.) Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND