Swjatočny raz z družkami

štwórtk, 20. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Katolscy křesćenjo swjeća dźensa swjedźeń Božeho ćěła. Kaž tule w klóštrje Marijinej hwězdźe su mnohe holcy jako družki tomule  dnjej zaso wosebity swjedźenski raz spožčili.  Foto: SN/Maćij Bulank Katolscy křesćenjo swjeća dźensa swjedźeń Božeho ćěła. Kaž tule w klóštrje Marijinej hwězdźe su mnohe holcy jako družki tomule dnjej zaso wosebity swjedźenski raz spožčili. Foto: SN/Maćij Bulank

Wuznawanje katolskich křesćanow na swjedźenju Božeho ćěła

Baćoń (SN/MWj). Wysoki swjedźeń Božeho ćěła su dźensa tež w serbskich katolskich wosadach dostojnje swjećili. Wón je nimo hód, jutrow a swjatkow sobu najwažniši cyrkwinski podawk lěta, z kotrymž kemšerjo wuznawaja, zo wěrja do Jězusa Chrystusa jako přitomneho w přežohnowanym woblatku. W dołhich procesionach ćehnjechu wěriwi po Božej mši z cyrkwjow k wonkownym wołtarkam, kotrež běchu na tradicionalnych městnach natwarjene. Puć k nim bě na mnohich městnach z mejkami wupyšeny, nimo toho su mjeńše družki a dalše dźěći pisane kćenja kwětkow na puć słali. Zdźěla mějachu wobydlerjo swoje domy z cyrkwinskej a serbskej chorhoju wupyšene. Procesiony přewodźachu zwjetša wosadni dujerjo.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Kaž w druhich serbskich wosadach je tež w Baćonju procesion z družkami a holčkami w swjedźenskej drasće k wonkownemu wołtarkej ćahnył.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND