Z bywšeje šule nastanjetej hotel a wočerstwjenišćo

štwórtk, 20. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wosom lět je bywša Běłochołmčanska šula prózdna stała. Nětko ma tu moderne wočerstwjenišćo z hotelom nastać.  Foto: Andreas Kirschke Wosom lět je bywša Běłochołmčanska šula prózdna stała. Nětko ma tu moderne wočerstwjenišćo z hotelom nastać. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Do mjeztym wosom lět prózdneho twarjenja bywšeje Běłochołmčanskeje zakładneje šule ma zaso žiwjenje zaćahnyć. Łazowska gmejnska rada je wutoru wobzamknyła, předać ležownosć­ a twarjenje za dohromady 40 000 eurow Drježdźanskemu inwestorej „perplex Holding & Consulting“. Předewzaće chce hač do lěta 2022 bywše kubłanišćo na dowolowu a wočerstwjensku připrawu přetwarić. Nastać maja třihwězdowy welnessowy hotel, zjawna kofejownja kaž tež wupožčowarnja kolesow a inlineskatow. Dohromady chce za to 4,2 milionaj eurow nałožić a 15 trajnych dźěłowych městnow wutworić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk