Na stawizny kapałki dopominali

wutora, 25. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž kóžde lěto wotměchu wčera w Dobrošicach znowa patronatny swjedźeń swojeje kapałki, kotraž je Janej Křćenikej poswjećena.  Foto: Alfons Handrik Kaž kóžde lěto wotměchu wčera w Dobrošicach znowa patronatny swjedźeń swojeje kapałki, kotraž je Janej Křćenikej poswjećena. Foto: Alfons Handrik

Dobrošicy (aha/SN). Hnydom po přewróće 1990 wutworichu w Dobrošicach kapałkowu radu z Hubertom Žurom na čole, zo móhli sej na městnje baraki porjadnu kapałku natwarić. Hižo 1991 su ju Janej Křćenikej poswjećili. Wot toho časa tam stajnje 24. junija swjedźeń přewjeduja. Wčerawši zahajichu po zwučenym wašnju z Božej mšu, kotruž swjećeštaj fararjej Měrćin Deleńk a Gerat Wornar. Posledni mjenowany mjeztym dźesać lět kóždu srjedu w Dobrošicach kemše swjeći, za čož so jemu Chróšćanski wosadny farar wosebje dźakowaše. W prědowanju dopominaše Měrćin Deleńk na stawizny prěnjeje drjewjaneje kapałki w Dobrošicach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND