Bywše zarjadnistwo předate

wutora, 25. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Do bywšeho Klětnjanskeho gmejnskeho zarjadnistwa ma bórze nowe žiwjenje zaćahnyć. Tam nastanu přichodnje nowe słužbne rumnosće za biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty kaž tež za lěsnistwowy wobwod Hornja Łužica. Na swojim zašłym posedźenju Hamorscy gmejnscy radźićeljo wobzamknychu, nimale tysac kwadratnych metrow wulku ležownosć z bywšim gmejnskim zarjadnistwom za 89 000 eurow­ předać. Nowy wobsedźer je statny zawod centralny płoninowy management Sakska (ZFM).

W mjeztym prózdnym twarjenju bě­štej hač k rozpušćenju zarjadniskeho zwjazka Holanske wsy Klětnjanske gmejnske zarjadnistwo a pozdźišo běrow wjesneje rady zaměstnjenej. Hižo wja­core razy běchu objekt wupisali. Dóšłe poskitki pak běchu tak snadne, zo dyrbjachu je wotpokazać a wupisanje wo­spjetować. Po zašłym dóńdźeštej dwaj poskitkaj. Mandźelskaj z Delnjeho Wujězda poskićištaj 89 000 eurow a chcyštaj w twarjenju dowolowe bydlenja a w přizemju běrowy zarjadować. Kónc meje pak wonaj swój poskitk cofnyštaj, kaž komornik Hamorskeje gmejny Ulrich Bänsch rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND