Bywše zarjadnistwo předate

wutora, 25. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Do bywšeho Klětnjanskeho gmejnskeho zarjadnistwa ma bórze nowe žiwjenje zaćahnyć. Tam nastanu přichodnje nowe słužbne rumnosće za biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty kaž tež za lěsnistwowy wobwod Hornja Łužica. Na swojim zašłym posedźenju Hamorscy gmejnscy radźićeljo wobzamknychu, nimale tysac kwadratnych metrow wulku ležownosć z bywšim gmejnskim zarjadnistwom za 89 000 eurow­ předać. Nowy wobsedźer je statny zawod centralny płoninowy management Sakska (ZFM).

W mjeztym prózdnym twarjenju bě­štej hač k rozpušćenju zarjadniskeho zwjazka Holanske wsy Klětnjanske gmejnske zarjadnistwo a pozdźišo běrow wjesneje rady zaměstnjenej. Hižo wja­core razy běchu objekt wupisali. Dóšłe poskitki pak běchu tak snadne, zo dyrbjachu je wotpokazać a wupisanje wo­spjetować. Po zašłym dóńdźeštej dwaj poskitkaj. Mandźelskaj z Delnjeho Wujězda poskićištaj 89 000 eurow a chcyštaj w twarjenju dowolowe bydlenja a w přizemju běrowy zarjadować. Kónc meje pak wonaj swój poskitk cofnyštaj, kaž komornik Hamorskeje gmejny Ulrich Bänsch rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND