Zelena swěca za Nowy Miłoraz

štwórtk, 11. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Slepoho zrěčenju z LEAG za nowe sydlišćo přihłosowała

Slepo (AK/SN). Nowy Miłoraz ma na sewjernej kromje Slepoho při Dźěwinskim puću hač do kónca lěta 2024 nastać. Tomu je so Slepjanska gmejnska rada na zhromadźiznje wutoru znowa wuznała. Na přidatnje zwołanym posedźenju su radźićeljo zrěčenju za wotkryće bydlenskeje štwórće přihłosowali.

„Nadźijamy so, zo móža spočatk awgusta dźěłać započeć“, podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU). Do toho dyrbja přepytowanja za archeologiskimi zajimawostkami a tajke za móžnej starej municiju w zemi wotzamknyć. W zrě­čenju su jednotliwe wobłuki wotkryća štwórće zapisane, mjez druhim za pitnu wodu, wopłóčki, milinu, internet, płun a nadróžne wobswětlenje. Slepjanska gmejna so zawjazuje, za Nowy Miłoraz nastate komunalne připrawy přewzać a je wobhospodarić. „Najpozdźišo hač do 31. decembra 2024 maja wšitke dźěła hotowe być“, rjekny nawodnica hłowneho zarjada gmejny Marion Mudra.

18. junija běštej zarjadniski a techniski wuběrk wo zrěčenju za wotkryće wu­radźowałoj. Za blidom sedźeštaj toho­runja planowar Ansgar Kaup a nawoda za přesydlenski management pola LEAG Martin­ Klausch. Wobaj wuběrkaj poručištej, zo měła gmejnska rada zrěčenju přihłosować. „Wobydlerjam su stajnje prajili, zo njebudu naše gmejnske puće wotkryća dla přidatnje poćežowane abo samo skóncowane. Lěšćanski a Dźěwinski puć njeměłoj twarskej być. Wostanje tomu tak, abo su tam nětko změny wo­ča­kować?“, prašeše so gmejnski radźićel Mario Klar. Tež wo tym su planowarjo rěčeli, wotmołwi wjesnjanosta Reinhard Bork. „Wot kružneho wobchada na zapadnej kromje Slepoho hač k Lěšćan­skemu pućej, hdźež nětko hišće kukurica rosće, ma zwisk nastać, kotryž hodźi so jako přijězd za nakładne awta a twarske ma­šiny wužiwać. Křižowanišćo při wjesnym haće nima so na žadyn pad jako twarski puć wužiwać“, Reinhard Bork podšmórny.

26. julija chcedźa Slepjanscy gmejnscy radźićeljo a LEAG oficialnje a symbolisce ze zhromadnym posedźenjom wotkryće přesy­dlenskeje kónčiny za wobydlerjow Miłoraza zahajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND