Zelena swěca za Nowy Miłoraz

štwórtk, 11. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Slepoho zrěčenju z LEAG za nowe sydlišćo přihłosowała

Slepo (AK/SN). Nowy Miłoraz ma na sewjernej kromje Slepoho při Dźěwinskim puću hač do kónca lěta 2024 nastać. Tomu je so Slepjanska gmejnska rada na zhromadźiznje wutoru znowa wuznała. Na přidatnje zwołanym posedźenju su radźićeljo zrěčenju za wotkryće bydlenskeje štwórće přihłosowali.

„Nadźijamy so, zo móža spočatk awgusta dźěłać započeć“, podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU). Do toho dyrbja přepytowanja za archeologiskimi zajimawostkami a tajke za móžnej starej municiju w zemi wotzamknyć. W zrě­čenju su jednotliwe wobłuki wotkryća štwórće zapisane, mjez druhim za pitnu wodu, wopłóčki, milinu, internet, płun a nadróžne wobswětlenje. Slepjanska gmejna so zawjazuje, za Nowy Miłoraz nastate komunalne připrawy přewzać a je wobhospodarić. „Najpozdźišo hač do 31. decembra 2024 maja wšitke dźěła hotowe być“, rjekny nawodnica hłowneho zarjada gmejny Marion Mudra.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND