Při jězoru nastanu přistawnišća

štwórtk, 18. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Inwestor skorži běrokratiskich jednanjow a dowolnosćow dla

Hamor (AK/SN). Infrastrukturu při Bjerwałdskim jězoru chce Hamorska gmejna dale zaměrnje wuwiwać. Tole wotbły­šćowaše so na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Jednohłósnje radźićeljo wobzamknychu, wotzamknyć z Łužiskej a srjedźoněmskej­ towaršnosću hórnis­twoweho zarjadnistwa (LMBV) zrěčenje wo financowanju a přewzaću funkcionalneho twarjenja w Klětnjanskim přistawje.

Dale wutwori gmejna trěbne wuměnjenja za pasažěrske łódźnistwo na jězorje. Hač do kónca lěta matej za to přistawnišći w Hamorje a Klětnom hotowej być. Tón w Delnim Wujězdźe tuchwilu planuja. „Smy za to wšelake warianty pruwowali. Wažne je, zo móžemy přistawnišćo zapłaćić, zo wone funguje a zo su zawodowe wudawki za nje zastupujomne“, rozłoži planowar Helmut Perk z Rěčičanskeho inženjerskeho běrowa. „Nowa gmejnska rada změje wo tym rozsudźić­.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND