Stawkuja za fairne mzdy

póndźela, 22. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zjawny list hudźbnych wučerjow Zhorjelskeho wokrjesa staršim

Zhorjelc (AK/SN). Ze zjawnym listom su so wučerjo hudźbnych šulow w třikrajowym róžku na staršich wobroćili. W nim woni jim přičiny dale trajaceho stawka rozłožuja. Najebać dobrowólne zwyšenje mzdow 1. julija 2019 su mzdy hudźbnych wučerjow přeco hišće 20 procentow pod tarifom zjawneje słužby. „Přez wjele lět su nam hoberske straty při dochodach a wulke straty w zakonskim starobnym zastaranju nastali. Tole mamy za njesprawne“, pisaja stawkowacy hudźbni wučerjo. Woni žadaja sej přibliženje jich mzdow we wjacorych krokach na stoprocentowsku runinu zjawneje słužby w lěće 2024. Nimo toho žadaja sej woni wjace inwesticijow Zhorjelskeho wokrjesa na dobro fachowych mocow a nic jenož do twarskich objektow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr